preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj za učitelja/icu povijesti Vijest ima dokument u privitku

        ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

               Z A B O K, Đački put 1    

e-mail: os-ksaver-sandor-djalski@kr.t-com.hr

Šifra škole:     02-097-001

Matični broj:  03016404

OIB:                 59587812513

 

 KLASA: 112-02/14-01/23

 UR.BROJ:2197/01-380-29-01-14-01

 

U Zaboku, 20.10.2014.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1.    Učitelj/ca povijesti   na određeno i puno radno vrijeme
 (40 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž)

 

Na temelju članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)   Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok  dana 20.10.2014.  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Učitelj/ca povijesti  na određeno i puno radno vrijeme

 (40 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž), zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine”   br. 47/96 i 56/01).

Priložiti uz pisanu prijavu  ( u preslici):

 • Životopis
 • zamolba
 • dokaz o stručnoj spremi  (diploma)
 • dokaz o državljanstvu  (domovnica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni    postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   br.  87/08, 86/09,  92/10  i 105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12,94/13)

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.

Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na adresu:  Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok , s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.

 

Natječaj vrijedi od  20.10.2014. do  27.10.2014. godine

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidat će dobiti pisano u zakonskom roku.

 Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok

2.Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 

 

                                                                                      Ravnatelj:

 

                                                                                       ______________________

                                                                                     /Tomislav Polanović, prof./

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 10. 2014. 08:40

Natječaj za učitelja/icu informatike Vijest ima dokument u privitku

        ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

               Z A B O K, Đački put 1    

e-mail: os-ksaver-sandor-djalski@kr.t-com.hr

Šifra škole:     02-097-001

Matični broj:  03016404

OIB:                 59587812513

 

 KLASA: 112-02/14-01/21

 UR.BROJ:2197/01-380-29-01-14-01

 

U Zaboku, 17.10.2014.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1.    Učitelj/ca informatike   na određeno i nepuno radno vrijeme
 (27 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž)

 

Na temelju članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)   Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok  dana 17.10.2014.  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Učitelj/ca informatike   na određeno i nepuno radno vrijeme

 (27 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž), zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine”   br. 47/96 i 56/01).

Priložiti uz pisanu prijavu  ( u preslici):

 • Životopis
 • zamolba
 • dokaz o stručnoj spremi  (diploma)
 • dokaz o državljanstvu  (domovnica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni    postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   br.  87/08, 86/09,  92/10  i 105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12,94/13)

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.

Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na adresu:  Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok , s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.

 

Natječaj vrijedi od  17.10.2014. do  24.10.2014. godine

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidat će dobiti pisano u zakonskom roku.

 Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok

2.Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 

 

                                                                               Ravnatelj:

 

                                                                              ______________________

                                                                             /Tomislav Polanović, prof./

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 10. 2014. 09:33

Natječaj za stručnog suradnika/cu knjižničara/ku Vijest ima dokument u privitku

        ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

               Z A B O K, Đački put 1    

e-mail: os-ksaver-sandor-djalski@kr.t-com.hr

Šifra škole:     02-097-001

Matični broj:  03016404

OIB:                 59587812513

 

 KLASA: 112-02/14-01/21

 UR.BROJ:2197/01-380-29-01-14-01

 

U Zaboku, 17.10.2014.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1.    Stručni/na suradnik/ca knjižničar/ka   na određeno i nepuno radno vrijeme
 (13 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž)

 

Na temelju članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)   Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok  dana 17.10.2014.  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Stručni/na suradnik/ca knjižničar/ka   na određeno i nepuno radno vrijeme

 (13 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica   (m/ž), zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine”   br. 47/96 i 56/01).

Priložiti uz pisanu prijavu  ( u preslici):

 • Životopis
 • zamolba
 • dokaz o stručnoj spremi  (diploma)
 • dokaz o državljanstvu  (domovnica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni    postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   br.  87/08, 86/09,  92/10  i 105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12,94/13)

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.

Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na adresu:  Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok , s naznakom „Za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.

 

Natječaj vrijedi od  17.10.2014. do  24.10.2014. godine

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidat će dobiti pisano u zakonskom roku.

 Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok

2.Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 

 

                                                                                     Ravnatelj:

 

                                                                                      ______________________

                                                                                     /Tomislav Polanović, prof./

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 10. 2014. 09:43

PLAVINKA

Učenici naše škole u pratnji učiteljica Božene Dragčević, Ljiljane Matković i Snježane Turk te učitelja Stjepana Leljaka i učenika srednje škole ŠUDIGO sudjelovali su na geološkoj radionici „Fosilni dokazi o postojanju Panonskog mora“ održanoj 2.10.2014. na lokalitetu Plavinka u Humu Zabočkom. Lokalitet je poznato nalazište fosilnih ostataka školjkaša, puževa, rakova i biljaka u slojevima pijeska, praha i gline.

Radionicu je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zaboka i Osnovnom školom Ksaver Šandor Gjalski, a održana je u suradnji s prof.dr.sc. Marijanom Kovačićem s Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Kako se je učenicima svidjela radionica i što su korisnog naučili, možete pročitati u nekim njihovim radovima u nastavku.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 10. 2014. 15:03

Dan jabuka

Povodom Dana jabuka u petak 3.10.2014., učenici Područne škole Špičkovina sa svojim učiteljicama te učenici 3.a razreda matične škole s učiteljicom Zoricom Car sudjelovali su u berbi jabuka u voćnjaku u Mirkovcu.

Osim što su djeca s velikom radošću brala jabuke, u mnoštvu stabala proveli su istraživanje te uz pomoć zaposlenih u voćnjaku saznali kada je voćnjak zasađen, koje sorte jabuka se uzgajaju i njihove boje, koji se radovi izvode od proljeća do jeseni, koliko voćaka ima u pojedinim redovima, koliko jabuka ima na jednoj voćki, približna masa ubranih jabuka godišnje, koliko važe puni štajglec i slično.

Uz slobodnu degustaciju jabuka, učenici su igrali igre spretnosti i brzine pomoću jabuka te su ubrane jabuke ponijeli svojim kućama.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 10. 2014. 14:28

Ptiček

Na dvodnevnim terenskim radionicama u sklopu projekta „PTIČEK - program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko – zagorskoj županiji“ sudjelovali su učenici Mislav Pršle, 6.a, Juraj Mohač, 6.b, Filip Svečnjak 6.c, Lovro Futivić, 6.d razred u pratnji učiteljice biologije Božene Dragčević. Radionice su bile namijenjene učenicima šestih i sedmih razreda osnovne škole s ciljem razvijanja senzibiliteta za očuvanje prirode.

Terenske radionice održane su 24. rujna 2014. godine u Bedekovčini na Bedekovčanskim jezerima i 25. rujna 2014. godine na području Zelenjak - Risvička i Cesarska gora. Naši učenici poklonili im 2 kućice za ptice koje su sami izradili.

Stručnjaci Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskih šuma i Geološkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta učili su ih o mjerama zaštite prirode i zaštićenim prirodnim vrijednostima, zaštiti ptica i vodozemaca, vodenom i šumskom ekosustavu te o bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju na navedenom području. Jedan dio radionica odnosio se na Natura 2000 područje rijeke Sutle te obilazak geološke staze na Risvičkoj gori gdje su učenici učili o geološkim karakteristikama, vrstama stijena, minerala i fosila.

Po završetku radionica, 25. rujna 2014. godine župan Željko Kolar uručio je prigodne nagrade 7. generaciji malih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 10. 2014. 14:20

Noć šišmiša

U petak, 12. rujna 2014. godine u prostorima starog Muzeja krapinskih neandertalaca obilježena je Međunarodna noć šišmiša za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Uz učenike Osnovne škole August Cesarec Krapina, Osnovne škole Zlatar Bistrica, Osnovne škole Đurmanec, sudjelovalo je nekoliko učenika naše škole.

Program je započeo predavanjem „Tajni život šišmiša“ biologinja Mirne Mazije i Zrinke Domazetović. Nakon upoznavanja sa životom šišmiša, održan je kviz na kojem je nagradu osvojio učenik 6.b razreda Antonio-Stjepan Tramišak. Svi zainteresirani mogli su sudjelovati u radionici izrade šišmiš-ukrasa, ukrasiti svoje tijelo šišmiš tetovažama, fotografirati se u panou „Ja šišmiš“ te upoznati s namjenom bat-detektora.

Cilj „Noći šišmiša“ je podizanje svijesti o važnosti zaštite ove ugrožene vrste o kojoj detaljnije možete pročitati u radu učenika Antonia-Stjepana Tramišaka.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 9. 2014. 14:56

Prijevoz učenika 1. tjedan nastave

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog  Zabok

Zabok, 04. 09. 2014.

                                                                                                               Organizacija prijevoza

 

Ponedjeljak, 8. rujna 2014.

Nastava započinje u ponedjeljak, 08. rujna.

Polazne stanice u 7:15 iz  Špičkovine, Prosenika i Temovca, a iz  Grdenaca u 7:40 za jutarnju smjenu RN i PN.

Razredna nastava natrag ispred škole u 10:15, a predmetna nastava u 12:15 ispred škole, sve linije.

 

Utorak, 09. rujna – petak, 12. rujna 2014.

Polazne stanice ujutro prema rasporedu prijevoza od školske godine 2013./14. za sve linije za učenike RN i PN.

Povratak ispred škole za učenike RN jutarnja smjena u 11:40, a za poslijepodnevnu smjenu u 16:40.

 

Za učenike PN povratak ispred škole prema rasporedu od prošle školske godine.

                                 

Sretan svima početak nove prijevozne nastavne godine !

 

 

 

 

    Pedagoginja:                                                                Ravnatelj:

R. Kotarski, prof.                                                        T. Polanović, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 9. 2014. 10:16

Početak nastave

Dragi naši učenici,

u školskoj godini 2014./2015. nastava počinje u ponedjeljak, 8. rujna prema sljedećem rasporedu:

 

 

Matična škola

Nastava započinje u 8:00 sati za sve učenike 2., 3. i 4. razreda te 5. do 8. razreda.

U 13:00 sati održat će se svečanost za učenike 1. razreda Zabok.

 

Raspored sati:

U 8:00 sati održat će se svečanost uz pozdrav ravnatelja te prijem i raspored učenika 5. i 7. razreda.

Nastava 6. sati za predmetnu nastavu je skraćena prema rasporedu za ponedjeljak: 1. , 2.  i 3. sat razrednika,  a od 4. do 6. prema rasporedu sati.

 

 1. sat 8:00 do 8:35   Kuhinja
 2. sat 8:45 do 9:20    Kuhinja
 3. sat 9:30 do 10:05  Kuhinja
 4. sat 10:15 do 10:50
 5. sat 10:55 do 11:30
 6. sat 11:35 do 12:10
 7.  

Molimo učenike da sa sobom donesu pribor te bilježnice prema rasporedu za ponedjeljak.

 

Prijevoz učenika:

Polazne stanice u 7:15 iz  Špičkovine, Prosenika i Temovca, a iz  Grdenaca u 7:40.

Razredna nastava natrag ispred škole u 10:15; a predmetna nastava u 12:15 ispred škole, sve linije.

 

Područne škole

U područnoj školi Špičkovina nastava započinje u 8:30 sati za 1., 2., 3. i 4. razred te svečanost za učenike 1. razreda.

U područnoj školi Martinišče u  9:00 sati za 1., 2., 3. i  4. razred te svečanost za učenike 1. razreda.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 2. 9. 2014. 08:11

Pomoć

Učenici Zaboka darovali učenike Rajevog Sela, Gunje i Račinovaca

Učenici razredne nastave iz Zaboka, PŠ Martinišća i PŠ Špičkovine sakupljali su zadnja dva tjedna nastave paketiće za male prijatelje iz Slavonije.

Sakupilo se 213 paketića u koje su učenici spakirali nešto higijenskih potrepština, robice, igračaka, blokova, bojica i pismo za vršnjaka….. Nekoliko učiteljica pripremilo je paket za učiteljice.

Sakupljene paketiće utovarili smo u Profilov kombi i krenuli u petak, 20. 06. u 8,00 sati put Slavonije. Prethodno smo s gospođom Sanjom Smetiško iz DUSZ u Zagrebu dogovorili dolazak u Glavni stožer u Vrbanji koji je smješten u zgradi OŠ. U Vrbanji su nas dočekali gđa ravnateljica Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek VrbanjaDara Brčić, pročelnik Glavnog stožera gospodin Lovrić i ravnateljica OŠ“ Ivan Filipović“ iz Račinovaca. Svi su bili iznenađeni šarenilom paketića koji su govorili s koliko ljubavi su ih učenici naše škole pakirali.

Odvojili smo 84 paketića za učenike i 3 paketića za učiteljice Račinovaca te ih odvezli u Područnu školu Đurići koja nije poplavila. U razgovoru s ravnateljicom  saznali smo da smo prvi koji su donijeli konkretnu pomoć za učenike.Ravnateljica je rekla da će paketiće učenicima podijeliti na početku školske godine.

Nastavili smo s pročelnikom Glavnog stožera put prema Gunji u kojoj nas je dočekao šok i nevjerica, kao da je kroz mjesto prošao tsunami. Škola je potpuno uništena pa smo krenuli dalje prema OŠ „Antuna i Stjepana Radića“ u Rajevom Selu gdje nas je dočekao ravnatelj škole, Stipica Mišura koji je ujedno i ravnatelj OŠ u Gunji. U školi su se naveliko upisivale ocjene u e-maticu. Ravnatelj nam je napomenuo da su oni škola s e-imenicima pa nije bilo problema s upisom ocjena. Na licima učiteljica vidjelo se da smo ih razveselili šarenim paketićima koji su se šarenili u sivilu blata i nakupljenog mulja koji je pokrio cijelo selo. Pakete su nosili svi redom i načelnik stožera i ravnatelj škole. Ravnatelj je rekao da će učenici dobiti paketiće na podjeli svjedodžbi. Nakon kratkog obilaska gornjeg kata škole koji nije poplavljen pozdravili smo se i krenuli prema izlasku iz sela. Na izlazu smo morali proći dekontaminaciju automobila i kombija i sterilizaciju ruku.

Tamni oblaci nagoviještali su skoru kišu pa smo požurili jer nas je čekao dug put povratka u Zabok.

Ponosni smo na učenike naše škole koji su se odazvali akciji i na taj način barem malo razveselili svoje vršnjake u Slavoniji.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 7. 2014. 09:59

Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za OŠ šk. god. 2014./2015. Vijest ima dokument u privitku

Lista udžbenika koji će se upotrebljavati u školskoj godini 2014./2015. od 1.-8. razreda.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 5. 2014. 09:01
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Listopad 2014 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Zabava i edukacija

Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Najomiljeniji predmet u školi?
preskoči na navigaciju