2017-09-07 08:47:52

Oslobađanje od plaćanja školske kuhinje

U prilogu se nalazi odluka o kriterijima za oslobađanje učenika od plaćanja školske kuhinje u školskoj godini 2017./2018.


Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog